Oavsett i vilken fas din verksamhet befinner sig kan vi bidra i utvecklingsarbetet. Vi tar med oss erfarenhet från att hantera situationer i en mängd branscher och verksamheter. I nystartade företag, snabbväxande företag, mogna företag och företag i kris.

Konkurrensen kräver ständiga anpassningar och beredskap för snabba förändringar. När du anlitar oss som konsulter i affärsutvecklingen får du ett kompetent beslutsstöd i alla frågor för den fortsatta tillväxten.

Det kan t ex gälla:

  • Effektivisering och optimering
  • Produktutveckling och marknadsstrategier
  • Omvärldsanalys; Konkurrent- och marknadsanalys.
  • Tillväxt-, konkurrens- och utvecklingsstrategier
  • Förvärv, avveckling eller försäljning av delar eller hela verksamheter.