ArbetsmiljöProfilen®

Målen med att göra kartläggning med Arbetsmiljöprofilen är flera:

  • Internkontroll och kvalitetsarbete
  • Organisationsutveckling och förändring
  • Ledarskap och ledarutveckling
  • Psykosocialt arbetsmiljöarbete
  • Förebyggande hälsoarbete

ArbetsmiljöProfilen® ger en allsidig beskrivning av både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Analyserna kan användas som ett led i en utvecklings-process där en ny mätning och uppföljning genomförs varje eller vartannat år.

ArbetsmiljöProfilen® kartlägger bl.a. kommunikation, gemenskap, sampel och ledningsklimat på arbetsplatsen. Vidare vilka områden som skapar stress och belastning samt de symptom som följer av detta. Med hjälp av ArbetsmiljöProfilen® kan man enkelt och överskådligt finna de områden som bör utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö, som i sin tur främjar både hälsa och produktivitet. Något som direkt påverkar lönsamheten i företag och organisationer.
ArbetsmiljöProfilen® är utvecklad av docent Sven Setterlind.
Beställ mer information om ArbetsmiljöProfilen®.