Birgitta Rundberg har mångårig erfarenhet från personalarbete inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor. Yrkesrollerna har varit personalchef,

förhandlingschef och administrativ chef. Sedan ett antal år har hon varit verksam främst inom outplacement och karriärutveckling, som coach och mentor.

Birgitta är socionom, fil.kand samt har en MBA-examen. Hon är f n associerad konsult i Best People och OutplacementPlus.

KONTAKT:

Telefon 070-568 61 00
Epost b.r@outplacementplus.se