Kan karriären ta nya vägar?

Sällan är nyttan av att bolla möjligheter och tankar så stor som när man börjar tvivla på karriärvalet eller står inför nya utmaningar i arbetslivet. Flera av konsulterna i Best People har under många år fungerat som konstruktivt stöd och rådgivare i karriärutveckling för chefer och nyckelpersoner som av olika anledningar har nya mål i tankarna.

En karriärplan hjälper oss att hitta den bästa vägen genom yrkeslivet. Med en aktiv karriärplanering definierar vi vår livs- och arbetssituation, reflekterar över den och gör en konkret plan för den en framtida utveckling både i arbetslivet och privat. En karriärcoach fungerar som samtalspartner och bidrar med verktyg för reflektion på dagsläget och vägen vidare i karriären.

Deltagare i karriärprogrammet får en plan som kan leda till förbättrad livsbalans och en starkare känsla av mening och inriktning i arbetslivet.

Arbetsgivaren ser vanligen en väsentligt höjd motivationsnivå hos medarbetare, bättre trivsel och lägre personalomsättning med höjd produktivitet och lönsamhet som följd.