Vart vill vi – och hur ska det gå till?

Att planera och genomföra ett förändringsarbete inleds med att man tydligt formulerar syfte och mål med det kommande arbetet. Det finns flera frågeställningar som bör besvaras innan man väljer arbetsmetodik och tillvägagångssätt:

  • Vad ska vi kartlägga/förändra och varför?
  • Hur ser sammanhanget och förutsättningarna för förändring ut?
  • Vilka resurser kommer att behövas?
  • Vilket är det bästa praktiska tillvägagångssättet?
  • Hur vet vi när/om vi har lyckats?

Tillsammans med våra kunder arbetar BPCG med vetenskapligt välrenommerade verktyg och metoder beroende på syfte och mål med insatsen.