Vart vill vi – och hur ska det gå till?

Att genomföra ett förändringsarbete i en organisation är en utmanande och krävande uppgift där vår roll ofta är att fungera som processledare och katalysator. Beroende på vår uppdragsgivares behov kan vi arbeta med diagnoser och analyser av organisationen, men inte minst bidrar vi med metoder och verktyg vid genomförandet av förändringar.

Vår kompetens är att finna vägar som leder till framgång för organisationen som helhet, med medarbetarnas tankar och upplevelser i centrum. Givetvis har vi botten såväl de teoretiska kunskaperna som gedigen erfarenhet av att arbeta med förändringar.

Exempel på utgångspunkter att klarlägga:

  • Vad ska vi kartlägga/förändra och varför?
  • Hur ser sammanhanget och förutsättningarna för förändring ut?
  • Vilka resurser kommer att behövas?
  • Vilket är det bästa praktiska tillvägagångssättet?
  • Hur vet vi när/om vi har lyckats?

Tillsammans med våra kunder arbetar BPCG med vetenskapligt välrenommerade verktyg och metoder beroende på syfte och mål med insatsen.

Ladda ner:  Exempel på mål – genomförande – resultat av förändringsprocessen i en medelstor organisation där Best People medverkade.