Rätt person på rätt plats!

Rätt person i rätt befattning är grunden för framgångsrika team och organisationer.

Best People supportar uppdragsgivare i arbetet att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Det kräver kunskap om såväl er verksamhet, bransch och kultur och inte minst, att förstå drivkrafter som motiverar människor i arbetet.

”Rätt” person – vem är det?

I teorin kan det verka enkelt att hitta rätt person till en viktig roll. I praktiken vet vi att det är komplicerat att hantera de många och ofta känsliga momenten och besluten. Det bör också finnas en långsiktig analys och plan för behoven  och en genomtänkt process för varje rekrytering. Några punkter i arbetet:

  • Verksamhetens behov av kompetens på lång sikt
  • Kompetensläget idag
  • Plan för utveckling och rekrytering av medarbetare och även omställning/avveckling.

Search eller annonsrekrytering?

Best People arbetar med rekrytering genom search och annonserad rekrytering med personbedömning av  de kandidater som våra kunder vill få mer beslutsunderlag om. Ofta tillämpar vi en kombination av de två huvudalternativen. Här beskriver vi närmare hur vi arbetar med dem: