Rikard lowRikard har 20 års erfarenheter från varu- och tjänsteproducerande företag. De sista 10 åren som konsult i egen verksamhet inom rekrytering, organisationsutveckling och kompetensutveckling.

Förutom rekrytering och urval har arbetet bl.a. innefattat utvecklingsarbete inom samtal, kommunikation och konflikthantering.

Bland uppdragsgivarna finns såväl mindre som större företag inom ett flertal branscher, universitet och högskola, myndigheter och organisationer. Utbildningsbakgrunden omfattar framförallt organisationspsykologi, företagsekonomi samt konflikthantering, samtliga på Fil Kand-nivå. Därutöver universitetsstudier i bl.a. Kristeori o krisintervention, Intervju- och Samtalsmetodik samt KBT.

Kontakta Rikard:

0709-149939
rikard.hedlund@bestpeople.se