Arbetsgivaren har flera bra skäl att anlita oss. Att stödja individer som måste lämna upplevs som en ansvarsfull, långsiktig och personalpolitik.Det stärker varumärket både internt och externt.

Medarbetare som är kvar på arbetsplatsen kan också oroas av vad som sker när andra tvingas lämna. Men när kollegor behandlas väl och får hjälp att komma vidare av en specialiserad konsult, minskar oron för den egna anställningen. Det ger positiv effekt på engagemanget och produktiviteten i verksamheten ökar.