Executive Search

Searchuppdrag sker utan annonsering i media och innebär att Best People finner lämpliga kandidater via våra kontaktnät och noggrann research via ett flertal databaser. Searchuppdrag görs konfidentiellt och avser oftast personer på centrala befattningar som inte söker nya uppdrag aktivt. Arbetet görs via direkta personliga kontakter med största krav på ett professionellt tillvägagångssätt med hänsyn till alla inblandade parter.

Kontakta oss för mer information om Executive Search genom Best People!