Sammantaget har Bo-Göran arbetat som organisationskonsult i drygt 20 år. Han har under många år rekryterat chefer och medarbetare inom en rad branscher. Bo-Göran arbetar också med rekrytering/urval och search. Vidare har Bo-Göran mångårig erfarenhet av  arbete med organisationsförändringar, ledarutveckling, mentorskap och coaching såväl i offentlig sektor som privata näringslivet.

Bo-Göran har en fil mag i beteendevetenskapliga ämnen. Han är också universitetslärare i arbets- och organisationspsykologi och håller kurser kring ledarskap och konsultativt arbetssätt.

Bo-Göran arbetar från vårt kontor i centrala Göteborg.

Kontakta Bo-Göran:

0707-710012
bo-goran.bengtsson@bestpeople.se