Bo-Göran har varit rekryteringspartner åt företag och förvaltningar under många år. Han har rekryterat chefer och nyckelpersoner inom en rad branscher och yrkesområden. Bo-Göran är licensierad för rekryteringsverktygen BP, LSI, G-fair med flera.

Bo-Göran är också sedan är många år coach och mentor. Han är här samtalspartner med chefer och nyckelpersoner i vitt skilda branscher och organisationer. Vidare har Bo-Göran mångårig erfarenhet av att utveckla och driva ledarutvecklingsprogram såväl i offentlig sektor som privata näringslivet.

Bo-Göran är fil mag i beteendevetenskapliga ämnen. Under en tioårsperiod var han universitetslärare i arbets- och organisationspsykologi, där han bl a var programansvarig för personalvetarprogrammet. Han har också egen chefserfarenhet.
Bo-Göran arbetar från Göteborg.

Kontakta Bo-Göran:

0707-710012
bo-goran.bengtsson@bestpeople.se