Karriär – ett ganska laddat ord. Trots att det egentligen bara handlar om ”livets resa”. Vid karriärutveckling bidrar vi på flera sätt längs den vägen. Låt oss kalla det karriärfrågor:

  • När du vill byta arbete – ring oss eller registrera ditt CV. Klicka här.
  • Karriärutveckling – Om du eller en medarbetare har ”kört fast” i karriären. Ibland hamnar vi i situationer eller roller där vi inte utvecklas eller kommer till vår rätt. Best People fungerar som bollplank med målet att finna rätta vägen vidare. Det kan vara internt i organisationen eller externt. Mer info om karriärcoaching här.
  • Outplacement – när du vill hjälpa en medarbetare att hitta en ny tjänst utanför organisationen. Vi ger anpassad support att hitta en ny roll som matchar deras profil. De kvalificerade karriärtjänster som du tidigare kunnat få hos Outplacement AB finns hos Best People. Läs mer här.

Kontakta oss och bolla tankar om karriärutveckling i din verksamhet. Ring Per Magne på 0736-407125.