Karriär – ett ganska laddat ord. Trots att det egentligen bara handlar om ”livets resa”. Vi bidrar i på flera sätt längs den vägen vid karriärutveckling. Låt oss kalla det karriärfrågor:

  • När du vill byta arbete – ring oss eller registrera ditt CV. Klicka här.
  • Karriärutveckling – Om du eller en medarbetare har ”kört fast” i karriären. Ibland hamnar vi i situationer eller roller där vi inte utvecklas eller kommer till vår rätt. Vi fungerar som bollplank med målet att finna rätta vägen vidare internt, eller externt. Mer info om karriärcoaching här.
  • Outplacement – när du vill hjälpa en medarbetare att hitta en ny tjänst utanför organisationen. Vi ger anpassad support hitta en ny roll som matchar deras profil. Alla de karriärtjänster som du tidigare kunnat få hos Outplacement AB och OutplacementPlus finns nu hos Best People. Läs mer här.
  • Utbildning för ledare och ledningsgrupper – När du behöver höja kompetensen hos personer eller grupper kan vi ge mycket kvalificerad support. Vi har avancerad kunskap av top-management-träning och har ett globalt nätverk föreläsare från institutioner i främst USA och Europa etc. Läs mer här

Låt oss hjälpa dig vid karriärutveckling!