Second opinion vid rekrytering

När ni hanterar en rekrytering själv kan vi hjälpa till att kvalitetssäkra en kandidat och erbjuder en ”Second Opinion”. Då får ni en oberoende, professionell personbedömning inför beslut. Lämpligt både vid interna och externa rekryteringar.

Så här kan det gå till:

Vi träffar kandidaten för en djupintervju och utgår från kravprofilen för rekryteringen. Det kompletterar vi med lämpliga personlighets- och kapacitetstester. Vi kan också genomföra strukturerade samtal med referenser vid behov. Allt återkopplas till både er som kund i en rapport och till kandidaten.

Läs mer här om testinstrument som vi använder

Testa oss

Till nya uppdragsgivare erbjuder vi att hjälpa till med en second opinion till extra förmånligt arvode under 2024. Kontakta oss för mer detaljer!

Bo-Göran Bengtsson, rekryteringskonsult. Kontakt: 0707-710012. 
bo-goran.bengtsson@bestpeople.se

Per Magne, rekryteringskonsult. Kontakt: 0736-407125, per.magne@bestpeople.se