Chefsrekrytering med resultat

Rätt person till rätt befattning. Det är grunden för att skapa framgångsrika, lönsamma team och organisationer, speciellt när det gäller ledande roller.

Best People supportar uppdragsgivare i arbetet att attrahera, rekrytera och behålla rätt chefer och medarbetare. Våra erfarna konsulter har kompetensen och engagemanget som krävs med en kvalitetssäkrad process och omfattande nätverk.

Hitta ”rätt person”?

I teorin kan det verka enkelt . I praktiken vet vi att det är mer komplicerat. Varje chefstillsättning är unik eftersom varje situation och organisation har sina unika förutsättningar. Därför tar vi oss tid att förstå din verksamhet och det team som en ny person ska gå in i. Då kan vi matcha fram personer med kompetenser och egenskaper till era unika behov.

Vi har den långa erfarenhet och bredd som behövs för att snabbt sätta oss in i er verksamhet, bransch, kultur och – inte minst – vad som driver människor i arbetet.

Det är många och ofta känsliga moment och beslut som ska hanteras. Vi har därför all expertis på plats för att kunna supporta i ert rekryteringsarbete.

Search eller annonserad rekrytering? Eller ”bara” en second opinion?

Best People arbetar med rekrytering genom search och annonsering genom olika medier. Alltid med personbedömning av  de kandidater som våra kunder vill få mer beslutsunderlag om. Ofta tillämpar vi en kombination av de två huvudalternativen. Här beskriver vi närmare hur vi arbetar med dem:

Second opinion / personbedömning. Erbjudande – 15-årsjubileum!

Många gånger gör man rekryteringen själv men vill ha en ”second opinion” inför beslutet. Då är det lämpligt att få en personbedömning av oss som oberoende, professionell aktör. Under 2022 firar vi 15 år som rekryteringsföretag och erbjuder en second opinion till reducerat arvode för våra nya uppdragsgivare. Läs mer genom att klicka här.

Kontakta oss:

Bo-Göran Bengtsson är beteendevetare och fil.mag. Arbetar främst med chefsrekrytering, ledarutbildningar och chefscoaching sedan många år.
Kontakt: 0707-710012. bo-goran.bengtsson@bestpeople.se

Per Magne arbetar främst med chefsrekrytering och chefscoaching i kombination med affärsutveckling och strategier för kompetensförsörjning. Per är civilekonom, m m.
Kontakt: 0736-407125, per.magne@bestpeople.se