Chefsrekrytering rätt person på rätt plats!

Chefsrekrytering hitta rätt person i rätt befattning är grunden för framgångsrika team och organisationer.

Best People supportar uppdragsgivare i arbetet att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Det kräver kunskap om såväl er verksamhet, bransch och kultur och inte minst, att förstå drivkrafter som motiverar människor i arbetet.

”Rätt” person – vem är det?

I teorin kan det verka enkelt att hitta rätt person till en viktig roll och i praktiken vet vi att det är komplicerat att hantera de många och ofta känsliga momentensamt besluten. Det bör finnas en långsiktig analys och plan för behoven  och en genomtänkt process för varje rekrytering. Några punkter i arbetet:

  • Verksamhetens behov av kompetens på lång sikt
  • Kompetensläget idag
  • Plan för utveckling och rekrytering av medarbetare samt en omställning/avveckling.

Search eller annonsrekrytering?

Best People arbetar med rekrytering genom search och annonserad rekrytering med personbedömning av  de kandidater som våra kunder vill få mer beslutsunderlag om. Ofta tillämpar vi en kombination av de två huvudalternativen. Här beskriver vi närmare hur vi arbetar med dem:

Kort om oss:

  • Bo-Göran Bengtsson som är beteendevetare och fil.mag, arbetar främst med chefsrekrytering, ledarutbildningar och chefscoaching sedan många år. Kontakt: 0707-710012. bo-goran.bengtsson@bestpeople.se
  • Hans Landgren fokuserar på M&A- och affärsutvecklingsfrågor baserat på sin omfattande erfarenhet som VD, styrelse och rådgivare i ledande företag i bl a sjukvårdsindustrin. Hans är fil.kand i ekonomi/juridik.
    Kontakt: 0705-448181, hans.landgren@bestpeople.se
  • Per Magne arbetar främst med chefsrekrytering och chefscoaching i kombination med affärsutveckling och strategier för kompetensförsörjning. Per är civilekonom, m m. Kontakt: 0736-407125, per.magne@bestpeople.se