Best People har nyligen genomfört rekryteringar av bl a:
Styrelseordförande och -ledamöter, VD, affärsområdeschefer, marknadschefer, R&D-/utvecklingschefer, försäljningschefer och säljare, ekonomichefer, redovisningschefer, fastighetsansvariga, utbildningschefer och utbildningsledare. Listan kan göras längre men är goda exempel på roller som vi hjälpt till att besätta med utmärkta personer.

För mer information – kontakta oss gärna:
Per Magne 0736-407125, per.magne@bestpeople.se eller
Bo-Göran Bengtsson 0707-710012, bo-goran.bengtsson@bestpeople.se