Best People har nyligen genomfört rekryteringar av bl a:
Styrelseordförande och -ledamöter, VD, affärsområdeschefer, marknadschefer, R&D-/utvecklingschefer, försäljningschefer och säljare, ekonomichefer, redovisningschefer, fastighetsansvariga, utbildningschefer och utbildningsledare. Listan kan göras mycket längre men är  exempel på roller som vi hjälpt till att besätta med utmärkta personer.

Exempel på uppdragsgivare kan du se genom att klicka här.

För mer information – kontakta oss:
Per Magne 0736-407125, per.magne@bestpeople.se eller
Bo-Göran Bengtsson 0707-710012, bo-goran.bengtsson@bestpeople.se