”Executive search” som metod är ofta lämpligt när man söker nyckelpersoner i centrala roller och när kandidater inte förväntas  söka nya uppdrag aktivt. Arbetet görs konfidentiellt via direkta personliga kontakter med största krav på professionalism och hänsyn till alla inblandade parter.

Searchuppdrag sker utan annonsering i media och innebär att Best People finner lämpliga kandidater genom noggrann research i våra kontaktnät och databaser.

Kontakta oss för ett samtal om hur vi kan bidra i er nästa rekrytering!