Vill du ha en coach – eller en mentor?

De flesta målinriktade och högmotiverade ledare söker ständigt metoder att nå resultat i arbetet och som person. Vill du utvecklas i din roll som ledare? Har du hittat ditt sätt att fungera som ledare? Är du medveten om dina styrkor och utvecklingsområden? Har du tillräcklig tid att tänka strategiskt?

Coachen är specialiserad på att bidra i utvecklingen av det ledarskap och kunnande som krävs. Vi arbetar med individuell coaching för chefer och ledare och nyckelpersoner.

Coaching

Coaching är en strukturerad samtalsprocess som skapar nya perspektiv och leder till en målbild var man vill vara som person och i sin arbetsroll.

Vid starten av coachingsamarbetet diskuterar vi arbetssituationen och utmaningar som du eller din medarbetare har. Det kan t ex handla om tankar inför ett svårt samtal, att delegera, oklarheter i ledarskap, att sätta och följa upp tydliga mål eller hantering av konflikter.

Vi analyserar tillsammans nuläget och utvecklingsbehov som du eller din medarbetare. Därefter sätter vi tillsammans upp mål för samarbetet och definierar de områden/frågor som vi ska arbeta med under samtalen.

Varför talar vi om mentorskap?

Man brukar skilja på mentorn och coachen. Coachen ställer frågor som leder fram till att du själv finner lösningar.

Mentorn ställer också frågor och lyssnar aktivt. Skillnaden är att mentorn också delar med sig av erfarenheter för att hjälpa personen/adepten att komma vidare i sin utveckling.

I samtalen med en mentor kan du snabbt ta del av mentorns kunskaper och erfarenheter och matchar med dina egna mål, visioner och utvecklingsbehov. Den klassiska bilden av en mentor är ofta en äldre, mer erfaren person.

Mentorskap är en form av kompetensutveckling som visat sig ha stor effekt när du vill arbeta med att utveckla dig själv och ditt beteende i din konkreta arbetssituation.