Per har mångårig kvalificerad erfarenhet av organisations-, kompetens- och affärsutveckling. Han har verkat i chefs- och konsultroller i en rad ledande svenska och internationella organisationer.

Per har arbetat med chefs-, styrelse- och specialistrekrytering och väglett chefer i deras professionella utveckling i drygt 20 år. Han är civilekonom med fortsatta forskar- och ledarskapsstudier på bl a Henley. Per är också aktiv i en rad nätverk och har mycket breda kontaktytor i svenskt och internationellt näringsliv.

Per utgår från vårt kontor i centrala Stockholm.

Kontakta Per:

0736-407125
per.magne@bestpeople.se