Per_ 0002_3lowPer har drygt 30 års kvalificerad erfarenhet av organisations-, kompetens- och affärsutveckling. Han har verkat i en rad linje- och konsultroller i svenska och internationella organisationer. Under senare år har Per bl a verkat i ledande roller inom IHM Business School och även etablerat MBA-verksamheten för det internationellt ledande Henley Management College i Sverige.

Som rådgivare har Per genomfört ett stort antal uppdrag och väglett chefer i deras professionella utveckling. Per är civilekonom med fortsatta forskar- och ledarskapsstudier på bl a Henley. Per är aktiv i en rad nätverk och styrelser och har mycket breda kontaktytor i svenskt och internationellt näringsliv.

Kontakta Per:

0736-407125
per.magne@bestpeople.se