Konkurrensen kräver ständiga anpassningar och beredskap för snabba förändringar. Oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i, kan vi bidra i arbetet med affärs- och verksamhetsutvecklingen. Vi tar med oss erfarenhet från att hantera situationer i en mängd branscher och verksamheter. I nystartade företag, snabbväxande företag, mogna företag och företag i kris.

När du anlitar oss som konsulter i affärsutvecklingen får du ett kompetent beslutsstöd i alla frågor för den fortsatta tillväxten. Det kan till exempel gälla:

  • Effektivisering och optimering
  • Produktutveckling och marknadsstrategier
  • Omvärldsanalys; Konkurrent- och marknadsanalys.
  • Tillväxt-, konkurrens- och utvecklingsstrategier
  • Förvärv, avveckling eller försäljning av delar eller hela verksamheter.

Är ditt företag behov av affärsutveckling och verksamhetsutveckling? Eller går du i tankarna att rekrytera chefer eller specialister? Kontakta oss redan idag.