Hur skapar du en lyckad och framgångsrik företagsaffär?

En lyckad företagsaffär tar oftast mycket tid, kraft och energi att genomföra och bygger på att den är väl förberedd. Vänta därför inte med förberedelserna om du avser att sälja bolaget. Det lönar sig i slutänden. Bra förberedelser sparar mycket tid och påverkar både prisnivå och hur affären genomförs.

Börja med att utse kompetens och erfarenhet som du kan jobba med genom hela processen.

Här är några frågor och områden som du som säljare kan fundera över och diskutera med oss:

  • Exitångest – hur mentalt klar är jag/vi som ägare att sälja ”mitt” bolag? Ska vi sälja aktierna eller hela/delar av verksamheten (s k inkråmsaffär)?
  • Tålamod – de allra flesta försäljningar tar tid, lång tid. Få köpare vill förhasta sig och det gäller i många fall även den säljande parten. Att lära känna varandra skapar trygghet i förhandlingen. Var beredd på att en process kan ta ett år …eller mer!
  • Förberedelser – starta säljprocessen i rätt ände och i tid. Välj en rådgivare som du känner dig trygg med. Starta samarbete. Var öppen. Det kan ofta bli oro bland anställda under en transaktion. Hur kan vi ”säkra” eventuella nyckelpersoner?
  • Ordning och reda – hur tar vi hand om ”gamla surdegar” i verksamheten och i bokföringen. Har vi ordning på försäkringar, avtal, processbeskrivningar, eventuella IP-rättigheter etc?
  • Hantera investeringar och åtaganden – avvakta med större investeringar som kan vara en belastning för en köpare.
  • Öka försäljningen och resultat – alltid i fokus men att ta i lite extra kan ha stor betydelse vid en exit.
  • Var öppen med problem – att som köpare komma underfund med problem mitt under en process är inte något som varken köpare eller säljare gillar. Leder ofta till nedjustering av pris och ibland även att köparen lämnar förhandlingen.
  • Fundera tidigt på vilka som kan vara ideala köpare. Kan spara värdefull tid och underlätta processen.

Vi är ett litet men effektivt team med omfattande erfarenhet, som vägleder transaktioner och ägarförändringar. Vår målsättning är att skapa rätt förutsättningar för en transaktion och optimera den kompetens som behövs för varje steg i processen. Det kan vara avtalsfrågor, finans, affärsjuridik, skattefrågor m.m. Vi agerar och styr processen utifrån uppdragsgivarens målsättning.

Lyssna gärna med oss när du planerar en företagsaffär!

Hans Landgren Tel 0705-448181 (Läs mer här om Hans)