Vi som arbetar i Best People är Amie Joelsson, Per Magne, Bo-Göran Bengtsson och Rikard Hedlund. Tillsammans har vi decennier av erfarenheter inom såväl operativt som konsultativt organisationsarbete inom en stor mängd sammanhang.

Utöver oss själva besitter vi ett stort nätverk och använder oss av ett antal nära samarbetspartners beroende på vilken bransch och vilka kompetensområden vi arbetar inom. Läs mer om oss på respektive länk.

Amie Joelsson
Amie Joelsson har över femton års erfarenhet som konsult där hon framförallt arbetat med ledarutveckling, organisationsutveckling samt individuellt ledarstöd. Hennes verksamhet har innefattat rekrytering och kvalificerad personbedömning, bl a Assessment Center. Hon har även varit anställd som seniorkonsult på PDI Scandinavia. Amie är legitimerad psykolog och har MBA-examen från Göteborgs universitet.

0705-652687
amie.joelsson@bestpeople.se

Rikard Hedlund
Rikard har 20 års erfarenheter från varu- och tjänsteproducerande företag. De sista 10 åren som konsult i egen verksamhet inom rekrytering, organisationsutveckling och kompetensutveckling.
Förutom rekrytering och urval har arbetet bl.a. innefattat utvecklingsarbete inom samtal, kommunikation och konflikthantering.
Bland uppdragsgivarna finns såväl mindre som större företag inom ett flertal branscher, universitet och högskola, myndigheter och organisationer. Utbildningsbakgrunden omfattar framförallt organisationspsykologi, företagsekonomi samt konflikthantering, samtliga på Fil Kand-nivå. Därutöver universitetsstudier i bl.a. Kristeori o krisintervention, Intervju- och Samtalsmetodik samt KBT.

0709-149939
rikard.hedlund@bestpeople.se

Bo-Göran Bengtsson
Sammantaget har Bo-Göran arbetat som organisationskonsult i drygt 20 år. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med organisationsförändringar, ledarutveckling,mentorskap och coaching såväl i offentlig sektor som privata näringslivet. Bo-Göran arbetar också med rekrytering/urval och search. Han har under många år rekryterat chefer och medarbetare inom en rad branscher.
Bo-Göran har en fil mag i beteendevetenskapliga ämnen. Han är dessutom universitetslärare i arbets- och organisationspsykologi och håller kurser kring ledarskap och konsultativt arbetssätt.

0707-710012
bo-goran.bengtsson@bestpeople.se

Per Magne
Per har drygt 30 års kvalificerad erfarenhet av organisations-, kompetens- och affärsutveckling. Han har verkat i en rad linje- och konsultroller i svenska och internationella organisationer. Under senare år har Per bl a verkat i ledande roller inom IHM Business School och även etablerat MBA-verksamheten för det internationellt ledande Henley Management College i Sverige.

Som rådgivare har Per genomfört ett stort antal uppdrag och väglett chefer i deras professionella utveckling. Per är civilekonom med fortsatta forskar- och ledarskapsstudier på bl a Henley. Per är aktiv i en rad nätverk och styrelser och har mycket breda kontaktytor i svenskt och internationellt näringsliv.

0736-407125
per.magne@bestpeople.se