OutplacementprocessenOutplacementprocessen – en personlig process

Karriärfrågor är förtroendefrågor som förutsätter ett ömsesidigt förtroende och samarbete mellan deltagaren och coachen. Vi har en genomarbetad, systematisk arbetsmetod som vi anpassar till varje deltagares behov. Där kan vi fördjupa, förkorta, lägga till eller ta bort delar i varje fas. Programmet börjar alltid med en grundlig genomgång av situationen idag och tankar om mål för programmet. Kontakta oss för att påbörja outplacementprocessen vägen till en ny tjänst.

Bakgrund och insikt

Målet är att se klart på situationen som uppstått för att kunna släppa det som varit och gå framåt. Vi arbetar djupare med målet och tidsplaner för arbetet.

Lägesanalys och nya mål

Här ligger fokus på att kartlägga arbetsmarknad, egna kontaktnät och resurser för att förfina mål och handlingsplaner. Diskussioner, tester och andra analyser kan användas  här för att nå ökad insikt.

Sökaktiviteter

Den intensiva fasen med att spetsa till CV och annat presentationsmaterial, intervjuunderlag m m. Söka tjänster, kontakta nätverk, referenser, träna intervjuer, feedback och utvärdera aktiviteterna löpande.

Att utvärdera och välja

Att utvärdera jobberbjudanden är kanske den mest tillfredsställande fasen i arbetet. Här är vi bollplank om avtal, villkor och andra frågor.

Uppföljning och stöd i den nya rollen

Efter beslut om ny tjänst ligger tyngdpunkten på att etablera sig i den nya rollen. Vi agerar bollplank / mentor så länge uppdraget varar och ofta långt efter det när deltagaren möter nya utmaningar i den nya rollen.

Outplacementprocessen få hjälp på vägen till en ny tjänst.