En personlig process

Karriärfrågor är förtroendefrågor som förutsätter ett nära samarbete mellan deltagaren och coachen. Vi arbetar efter en beprövad systematisk metod som vi anpassar till varje deltagare. Där kan vi Outplacementprocessenfördjupa, förkorta, lägga till eller ta bort delar efter behov. Programmet börjar alltid med en grundlig genomgång av situationen idag och tankar om mål för programmet.

Bakgrund och insikt
Målet är att se klart på situationen som uppstått för att kunna släppa det som varit och gå framåt. Vi arbetar djupare med målet och tidsplaner för arbetet.

Lägesanalys och nya mål
Här ligger fokus på att kartlägga arbetsmarknad, egna kontaktnät och resurser för att förfina mål och handlingsplaner. Diskussioner, tester och andra analyser kan användas  här för att nå ökad insikt.

Sökaktiviteter
Den intensiva fasen med att spetsa till CV och annat presentationsmaterial, intervjuunderlag m m. Söka tjänster, kontakta nätverk, referenser, träna intervjuer, feedback och utvärdera aktiviteterna löpande.

Att utvärdera och välja
Att utvärdera jobberbjudanden är kanske den mest tillfredsställande fasen i arbetet. Här är vi bollplank om avtal, villkor och andra frågor.

Uppföljning och stöd i den nya rollen
Efter beslut om ny tjänst ligger tyngdpunkten på att etablera sig i den nya rollen. Vi agerar bollplank / mentor så länge uppdraget varar och ofta långt efter det när deltagaren möter nya utmaningar i den nya rollen.

Kontakta oss för att ta första steget till en ny tjänst.