StressProfilen®

Syftena och målen med att göra kartläggning med Stressprofilen är flera:

 • Ledarskap och ledarutveckling
 • Psykosocialt arbetsmiljöarbete
 • Internkontroll och kvalitetsarbete
 • Förebyggande hälsoarbete
 • Stress och stresshantering

StressProfilen® bygger på aktuell stressforskning och ger en helhetsbild av arbets-
och livssituationen. Den visar tydligt de starka sidorna i organisationen men också
vad som bör utvecklas och förbättras. Detta ger underlag för handlingsplaner på
både grupp- och organisationsnivå. StressProfilen® ger en djupgående analys av
den psykosociala arbetsmiljön och den livsstress som individen är utsatt för.
Den belyser bl.a.;

 • Arbetsmiljö
 • Trivsel och samspel mellan grupper
 • Stress och belastning
 • Stresshanteringsförmåga
 • Livsförändringar
 • Hälsotillstånd
 • Hälsovanor
 • Stressymtom

Genom att medarbetaren får ta del av sin egen stressprofil ökar möjligheterna att
utforma personliga handlingsplaner. Detta blir en hjälp i individens utveckling.
Med StressProfilen® identifierar och analyserar vi orsaker till stress och ohälsa hos
grupper och individer.
StressProfilen® är utvecklad av docent Sven Setterlind på Stress Management Center.
Beställ mer information om StressProfilen®