Många dörrar känns stängda för den som tvingas lämna sin anställning. Då bistår vi chefer och specialister som behöver finna ny sysselsättning. Vi arbetar med aktuella, väl beprövade metoder och vår långa erfarenhet säkerställer resultat med hög kvalitet. Vi arbetar på uppdrag av arbetsgivaren men helt på deltagarens villkor.

Vi bidrar aktivt

Den chef eller specialist som går in i ett outplacementprogram står i fokus för oss. Vår arbetsprocess är flexibel och vi anpassar den till varje person och situation. Vi ger aktivt stöd och utmanar deltagarens potential i våra program. Varje deltagare får tillgång till ett anpassat urval metoder och verktyg för sin fortsatta utveckling. Programmet är slutfört när vi nått överenskomna mål.

Vårt stöd skapar trygghet och snabbare resultat för den som behöver lämna sitt arbete på kort varsel. Med vårt proaktiva arbetssätt matchar vi individens ambitioner och kompetens med nya arbetsmöjligheter. Vi bidrar bland annat med:

  • Lång och kvalificerad erfarenhet av att stötta personer på väg till en ny verksamhet.
  • Ett stort samlat nätverk som är en viktig tillgång för deltagare i våra program.
  • Gedigen erfarenhet från svenskt och internationellt arbetsliv, från konsult- och chefsroller och även som företagare.
  • Metoder och verktyg för att effektivt stödja deltagaren i sin utveckling
  • Från kontor i centrala Göteborg har vi västra Sverige som arbetsfält. Vid behov samarbetar vi också med konsulter i övriga Sverige för att supporta våra deltagare.