OutplacementPlus och Best People har nu integrerats fullt ut. De tjänster som du tidigare kunnat få hos Outplacement AB och OutplacementPlus finns nu hos Best People. Den välkända logotypen från starten av 90-talet som garanterat hög kvalitet i vårt arbete finns med också i fortsättningen.

Outplacement

Kvalificerad support till medarbetare som av något skäl måste lämna sin anställning och hitta en ny som matchar deras profil. Läs mer

Exitsamtal

Systematisk utvärdering hur arbetstiden har upplevts, när medarbetare lämnar verksamheten. Med systematiskt genomförda EXIT-samtal genom en extern partner kan ni löpande få uppriktig information. Vi utvecklar denna tjänst och kompletterar hemsidan om tjänsten inom kort.

Karriärutveckling

Support till medarbetare som upplever att de fastnat i karriären och vill ha stöd att komma vidare. Läs mer

Utbildningar för ledare

Svåra samtal, Arbetsrätt vid uppsägning, Intervjuteknik m m. Best People erbjuder också andra kurser. Läs mer här