Många dörrar och vägar kan kännas stängda om man plötsligt tvingas lämna sin anställning. Då kan vi bistå de chefer och specialister som behöver finna ny sysselsättning. Vi arbetar med väl beprövade, aktuella metoder och har lång erfarenhet som säkerställer resultat och med hög kvalitet. Med outplacement arbetar vi på uppdrag av arbetsgivaren men helt på deltagarens villkor.

Vi bidrar aktivt

Den chef eller specialist som går in i ett outplacementprogram står i fokus för oss. Vår arbetsprocess är flexibel och vi anpassar den till varje person och situation. Vi ger aktivt stöd och utmanar deltagarens potential i våra program.

Personligt anpassat

Varje deltagare får tillgång till ett anpassat urval metoder och verktyg för sin fortsatta utveckling. Programmet är slutfört när vi nått överenskomna mål.

Resultat

Vårt stöd skapar trygghet och snabbare resultat för den som behöver lämna sitt arbete på kort varsel. Med vårt proaktiva arbetssätt matchar vi individens ambitioner och kompetens med nya arbetsmöjligheter. Vi bidrar bland annat genom:

  • Lång och kvalificerad erfarenhet av att aktiv rådgivning till ledare på väg till ny verksamhet.
  • Ett stort samlat nätverk som är en viktig tillgång för deltagare i våra program.
  • Gedigen erfarenhet från svenskt och internationellt arbetsliv, från konsult- och chefsroller och även som företagare.

Läs mer om hur vi arbetar med outplacement.